Deze site.
Om deze site wat aan te kleden zijn er een aantal voorhanden files geplaatst.

Ook staan er een aantal files op t.b.v. het resort "Lage Vuursche". Voor het openen en downloaden van deze files is een wachtwoord nodig dat bij de betreffende leden van het resort bekend is.

Deze site doorlopend "under construction". Als het mij uit komt zet ik er wat nieuws op of haal ik iets weg. Prive informatie is afgeschermd met wachtwoorden en/of encryptie.De volgende vrij toegankelijke onderwerpen zijn op dit moment op deze website te vinden:

- Cultuur.
- Assertiviteit bij het aanbrengen van veranderingen in de eigen (persoonlijke) cultuur.
- Emoties en Cultuur.
- Communiceren en Waarnemen.
- Veranderingen in bedrijfsorganisaties.
- Cultuur en Sociaal Gedrag, deel 1: Cultuur en Sociale Relaties.
- Cultuur en Sociaal Gedrag, deel 2: Cultuur en Huwelijk.
- Cultuur en Sociaal Gedrag, deel 3: Attributie, Vooroordelen, Meningen en Conformiteit.
- Cultuur en Sociaal Gedrag, deel 4: Volgzaamheid, Groepsgedrag en Onbaatzuchtigheid.
- Cultuur en Sociaal Gedrag, deel 5: Agressief gedrag.
- Cultuur: Mentale Instellingen en Overtuigingen, deel 1: Mentale Instellingen.
- Cultuur: Mentale Instellingen en Overtuigingen, deel 2: Overtuigingen.
- Communicatie via sociale netwerken op het internet.
- Cultuur : Zelfvertrouwen.
- Cultuur : Relaties.
- Cultuur : Persoonlijkheid, deel 1.
- Cultuur : Persoonlijkheid, deel 2.


Wat betreft de inhoud van de bovenstaande pagina's, in relatie tot de bestaande literatuur, zou kunnen worden gesteld dat er allerlei denkrichtingen (benaderingen, modellen) voor de betreffende onderwerpen beschikbaar zijn. Er is natuurlijk een arbitraire keuze gemaakt. De inhoud is echter inline met hedendaagse wetenschappelijke gegevens. Belangrijke literatuur verwijzingen zijn in de tekst opgenomen.Communiceren en het maken van veronderstellingen.
Het maken van aannamen (het maken van veronderstellingen) bij het communiceren is vaak moeilijk te vermijden omdat het voor mensen niet mogelijk is zich 100 % duidelijk uit te drukken of de ontvangen informatie 100 % duidelijk te interpreteren; in principe kunnen mensen dit alleen op een gebrekkige manier doen. Als bij het communiceren twijfel of wantrouwen een rol spelen is het checken van de eigen veronderstellingen vaak een methode om de onderlinge atmosfeer te verbeteren.

Als veronderstellingen worden gedeeld, worden misverstanden of daarmee samenhangende negatieve gevoelens opgehelderd.

Dit kan bijvoorbeeld door te zeggen: -      Ik neem aan .................., is dat correct?

Of vragen om verduidelijking:           -      Waar baseer je je conclusies op?


In tegenstelling met het bovenstaande gaan mensen soms uit van de veronderstelling : Ik zeg wat, ....... Jij hoort mij, ....... dus jij begrijpt mij. 

Veel misverstanden vinden plaats volgens:

Als ik iets niet hoor van een ander ........ vul ik mijn veronderstelling in ......... en ik houd de ander verantwoordelijk voor mijn veronderstelling.


Ook kan de ontvanger van een boodschap het gevoel hebben er niet bij te horen omdat hij of zij niet begrijpt wat er wordt gecommuniceerd. Dit vergroot de kans dat een (niet juiste) veronderstelling wordt gemaakt van wat er gezegd is (gecommuniceerd is). Deze niet juiste veronderstelling is daarna een feit en een uitgangspunt voor verdere communicatie. Verder kan ook een zelfde woord of uitdrukking voor verschillende mensen een verschillende betekenis hebben


Ieder mens is verschillend. Alleen al op basis van het DNA zijn er miljarden verschillende fysieke mogelijkheden. Verdere verschillen tussen mensen ontstaan onder de invloed van de culturele omgeving waarin zij zich bevinden, waarbinnen zij worden opgevoed (bijvoorbeeld door indoctrinatie van kinderen zoals het inprenten van familie-gewoonten, streekgewoonten en de religie van de streek). Aan de andere kan een chirurg ieder mens opereren omdat de fysieke onderdelen van mensen toch min of meer het zelfde zijn en zich ook min of meer op de zelfde plaats bevinden.

Deze twee aspecten van verschillend zijn zou men kunnen samenvatten met: mensen zijn in veel opzichten gelijk aan elkaar en mensen verschillen in veel opzichten van elkaar.

Als men een overeenkomst ziet kan dit een gevoel van vertrouwen geven. Als men een verschil ziet kan dit een prikkel geven, wat weer de mogelijkheid opent om er op een creatieve wijze mee om te gaan en zelf te groeien.

Als mensen zich voornamelijk richten op de overeenkomsten dan reduceren zij voor hen zelf de mogelijkheden van “persoonlijke groei”. Zij bevorderen “persoonlijke stilstand” en “zij reduceren de eigen mogelijkheden”.


Een oud gezegde luidt: “wij gaan met elkaar om op basis van onze overeenkomsten en wij groeien op basis van onze verschillen”. De sleutel tot deze “overeenkomsten en verschillen” is, beiden te zien, wat leidt tot een betere en meer congruente communicatie.